حضور شرکت دانش بنیان آروین زیست سلامت در رویداد صدرا

شرکت دانش بنیان آروین زیست سلامت،با هدف ایجاد فرصت های شغلی برای دانشجویان حوزه های مرتبط با فعالیت های این شرکت تولیدی (علوم آزمایشگاهی، بیو شیمی و …) و معرفی خدمات و محصولات خود در رویداد علمی و پژوهشی صنعت، دانشگاه و راه اشتغال، صدرا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیشوا ورامین حضور داشتند و […]

حضور هلدینگ آروین پژوهان نور در نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، تجهیزات کلینیک بیمارستانی و صنایع وابسته اهواز

متخصصین هلدینگ آروین پژوهان نور در این رویداد پزشکی قدرتمند با ارائه ی محصولات خود مورد توجه متخصصان، کارشناسان و مسئولان مربوطه در این حوزه قرار گرفته اند. 28آذر الی 1 دی مرکز نمایشگاه های بین المللی خوزستان